Alles wat u moet weten over High Availability, Backup en Disaster Recovery

In deze video legt Margaret Hoagland, VP Global Sales en Marketing bij SIOS Technology, termen en jargons uit zoals  hoge beschikbaarheid (HA) , back-up en  noodherstel (DR ). “Bedrijfscontinuïteit betekent het beleid, de systemen en de persoonlijke verantwoordelijkheden die allemaal moeten worden gecoördineerd in het geval er een bedreiging bestaat voor de continuïteit van de activiteiten van een bedrijf”, zegt Hoagland.

Enkele van de behandelde onderwerpen zijn onder meer:

Wat betekenen termen als hoge beschikbaarheid, back-up en disaster recovery eigenlijk?

Welke teams zijn verantwoordelijk voor deze praktijken?

Wat is bedrijfscontinuïteit?

Zijn bedrijfscontinuïteit en noodherstel hetzelfde, of twee gevallen van dezelfde medaille, of twee verschillende dingen?

Wat is het verschil tussen RTO, RPO en hoge beschikbaarheid?

Hoe verschilt back-up van hoge beschikbaarheid?

Hoe zit het met replicatie? Is back-up niet hetzelfde als replicatie?

Wat bedoel je met veerkracht?

Hoe cruciaal zijn deze praktijken voor een bedrijf?

Is hoge beschikbaarheid alleen van toepassing op datacenters of ook op de cloud?

Wat is het verschil tussen SLA en vier negens beschikbaarheid?

Zijn er wettelijke vereisten voor hoge beschikbaarheid?

Advies voor bedrijven.

Laten we dieper op deze onderwerpen ingaan in de video hierboven.