Privacy verklaring algemeen

WBN Software Solutions verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in onze organisatie en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

WBN Software Solutions verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Waarom we uw gegevens nodig hebben

WBN Software Solutions verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang we gegevens bewaren

WBN Software Solutions zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • Gegevens op facturen worden zeven jaar bewaard en daarna vernietigd zowel op papier als digitaal op grond van de belastingwetgeving.
 • Gegevens in ons CRM systeem worden, indien 7 jaar niet meer actief gebruikt, geanonimiseerd.
 • Emailcorrespondentie wordt zeven jaar bewaard, daarna zal het worden verwijderd.
 • Gegevens in ons licentiesysteem worden, indien er geen onderhoud meer is op de software, na zeven jaar verwijderd.

Delen met anderen

WBN Software Solutions verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WBN Software Solutions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

WBN Software Solutions gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. WBN Software Solutions gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Tevens maken we gebruik van niet functionele cookies om een webtraffic analyse te kunnen uitvoeren. De IP adressen worden geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@raxco.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. WBN Software Solutions zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

WBN Software Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met dhr. G.J. Wubben, telefoonnummer 085 489 4904 of via info@raxco.nl. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij : Autoriteit Persoonsgegevens Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 8 mei 2018.