Stratus everRun

In 2012 heeft Stratus Technologies Marathon Technologies aangekocht en daarmee ook het vlaggenschip van Marathon Technologies; everRun MX en Splitsite.

Stratus everRun wordt geïnstalleerd als een redundant virtualisatie platform op 2 identieke high-end servers. Mits de servers aan de systeemeisen voldoen kunt u hier uw eigen voorkeur in handhaven. Dit kunnen bijvoorbeeld HP servers zijn, Dell, NEC of een andere hoogwaardig merk.

De redundantie wordt uitgevoerd in de laag ‘onder’ de beveiligde virtuele systemen.  Dit betekent dat u binnen uw redundante systeem geen softwareaanpassingen hoeft te doen. Nog hoeven er scripts, recovery procedures of monitoring regels te worden ingesteld of toegepast.

In tegenstelling tot de Stratus ftServer kan een Stratus everRun systeem over 2 locaties worden opgesplitst en als dusdanig worden geïmplementeerd als een Splitsite omgeving. Op die manier kunt u de hoge beschikbaarheid verdelen over bijvoorbeeld verschillende afdelingen, over uw fabrieksterrein of tussen 2 vestigingen.

Stratus everRun wordt geleverd in 2 verschillende uitvoeringen; everRun Enterprise en everRun Express. Het verschil tussen deze uitvoeringen heeft vooral te maken met de continuïteit en uptime in het geval van calamiteiten.

everRun Express

everRun Express biedt HA (High Availability) protectie. In everRun HA protectie wordt data-I/O en netwerk-I/O dubbel uitgevoerd. De HA protectie biedt daarom onverminderde continuïteit, zonder interruptie, wanneer in één van de fysieke hosts een uitval in data-I/O of netwerk-I/O optreedt. De betreffende I/O wordt in dat geval gewoon voortgezet op de andere host. En daarmee blijft continuïteit gehandhaafd.
In HA protectie is het virtuele systeem op 1 van de hosts actief. Als deze host volledig uitvalt, dan start de virtuele machine automatisch op, op de andere host. De downtime is in dat geval gelijk aan de tijd die het virtuele systeem nodig heeft om op te starten.
EverRun HA protectie wordt veel toegepast in kantoortoepassingen, zoals Exchange, Sharepoint, applicatieservers, webservers en fileservers.

everRun Enterprise

everRun Enterprise biedt naast HA protectie ook FT (Foult Tolerant) protectie. In everRun FT protectie wordt de beschermde virtuele machine synchroon gehouden op CPU niveau. Beide onderliggende fysieke hosts beschikken over dezelfde virtuele CPU data. FT protectie kan daarom dezelfde klappen opvangen als HA protectie én meer: Zélfs in het dat geval één van de fysieke hosts zou uitvallen kan continuïteit worden behouden in de redundant virtuele systemen.
EverRun FT protectie kan deze fout tolerantie handhaven op 20 virtuele CPUs per virtuele machine (everRun 7.4.1.0). Hiermee kunnen dus ook de zwaardere systemen in het hoogste protectie niveau worden gebracht.
EverRun FT protectie zien we vooral in beveiliging, bewaking, energiecentrales, fabrieken en ziekenhuizen.

Fout-tolerante systemen van Stratus

Stratus is sinds de jaren ‘90 een autoriteit op het gebied van fout tolerante systemen.

De huidige Stratus portfolio van hardware fout tolerantie kan worden opgedeeld in 2 categorieën: