In 2012 heeft Stratus Technologies Marathon Technologies aangekocht en daarmee ook het vlaggenschip van Marathon Technologies; Stratus everRun MX en Splitsite. Stratus everRun wordt geïnstalleerd als een redundant virtualisatieplatform op 2 identieke high-end servers en heeft 99,999% beschikbaarheid. Mits de servers aan de systeemeisen voldoen, kunt u hier uw eigen voorkeur in handhaven. Dit kunnen bijvoorbeeld HP servers zijn, Dell, NEC of een ander hoogwaardig merk.

De redundantie wordt uitgevoerd in de laag ‘onder’ de beveiligde virtuele systemen. Dit betekent dat u binnen uw redundante systeem geen softwareaanpassingen hoeft te doen. Noch hoeven er scripts, recovery procedures of monitoring regels te worden ingesteld of toegepast. Met een beschikbaarheid van 99,999% is Stratus everRun uitermate geschikt voor bedrijfskritische applicaties.

Een Stratus everRun systeem kan over twee locaties worden opgesplitst

In tegenstelling tot de Stratus ftServer kan een Stratus everRun systeem over 2 locaties worden opgesplitst en al dus worden geïmplementeerd als een Splitsite-implementatie. Op die manier kunt u de configuratie verdelen over verschillende afdelingen, over uw fabrieksterrein of tussen 2 vestigingen. Stratus everRun wordt geleverd in 2 verschillende uitvoeringen; everRun Enterprise en everRun Express. Beiden hebben 99,999% beschikbaarheid. Het verschil tussen deze uitvoeringen heeft vooral te maken met de continuïteit en de uptime in het geval van calamiteiten.

everRun Express

everRun Express biedt HA (High Availability)-protectie. In everRun HA-protectie wordt data-I/O en netwerk-I/O dubbel uitgevoerd. De HA-protectie biedt daarom onverminderde continuïteit, zonder interruptie, wanneer in één van de fysieke hosts een uitval in data-I/O of netwerk-I/O optreedt. De betreffende I/O wordt in dat geval gewoon voortgezet op de andere host en daarmee blijft de continuïteit gehandhaafd. In HA-protectie mode is het virtuele systeem op een van de hosts actief. Als deze host volledig uitvalt, dan start de virtuele machine automatisch op de andere host op. De downtime is in dat geval gelijk aan de tijd die het virtuele systeem nodig heeft om op te starten.
EverRun HA-protectie wordt veel toegepast in kantoortoepassingen, zoals Exchange, Sharepoint, applicatieservers, webservers en fileservers.

everRun Enterprise

everRun Enterprise biedt naast HA-protectie ook FT (Foult Tolerant) protectie. In everRun FT protectie wordt de beschermde virtuele machine synchroon gehouden op CPU niveau. Beide onderliggende fysieke hosts beschikken over dezelfde virtuele CPU data. FT protectie kan daarom dezelfde klappen opvangen als HA protectie én meer: Zélfs in het geval dat één van de fysieke hosts zou uitvallen kan continuïteit worden gewaarborgd in het tweede redundante virtuele systeem. EverRun FT protectie kan deze fouttolerantie in stand houden op 20 virtuele CPU’s per virtuele machine (everRun 7.4.1.0). Hiermee kunnen dus ook de zwaardere systemen in het hoogste protectieniveau worden gebracht. EverRun FT protectie zien we vooral in de beveiliging, bewaking, energiecentrales, fabrieken en ziekenhuizen.

Vraag naar meer informatie

Wanneer u graag meer wilt weten over Stratus everRun en de 99,999% beschikbaarheid ervan, raden we u aan om contact met ons op te nemen. Bij FT Systems in Diessen, nabij Eindhoven, helpen we u graag verder. Ook is het mogelijk om een oriëntatiegesprek aan te vragen om uw wensen, eisen en de mogelijkheden te bespreken. In een Proof of Concept laten we graag zien waarom de gekozen oplossingen goed aansluiten bij u eisen. Bel ons via 08 50201690 of vul het contactformulier in.

Fout-tolerante systemen van Stratus

Stratus is sinds de jaren ‘90 een autoriteit op het gebied van fout tolerante systemen.

De huidige Stratus portfolio van hardware fout tolerantie kan worden opgedeeld in 2 categorieën: