SIOS Protection SuiteAls DR voor Stratus everRun

Home | SIOS Protection Suite als DR voor Stratus everRun

SIOS Protection Suite als disaster recovery (DR) voor Stratus everRun

Ok, de omgeving beveiligd met Stratus everRun. Alle systemen draaien redundant en zijn door everRun gezekerd tegen het falen van hardware of netwerk componenten.

Maar toch, wat nu als BEIDE fysieke nodes offline raken? Of erger: kapot? Niet meer te repareren?

Dan komt het aan op ‘DR’; Disaster Recovery.

We hebben een test gedaan waarin we SIOS Protection Suite inzetten als DR voor een Stratus everRun systeem.


SIOS Protection Suite, samen met Stratus everRun

Stratus everRun biedt continuïteit op falende componenten:

  • Storage
  • Netwerk componenten en netwerkverbinding
  • CPU
  • Spanningsuitval – uitval van een fysieke server

SIOS Protection Suite bewaakt de beschikbaarheid van applicaties:

  • SQL Servers
  • Fileservers / Fileshares
  • Andere services of applicaties

Het beste van 2 werelden

Er zijn situaties denkbaar, waarin een combinatie van deze systemen een uitkomst kan zijn:

  • everRun op zichzelf bewaakt de applicaties niet. Valt een applicatie uit op een redundant virtuele machine, heeft everRun dat niet in de gaten. Immers, everRun bewaakt de onderliggende hardware en daar hoeft niets mee mis te zijn.
  • everRun kan het uitvallen van hardware opvangen door gebruik van gespiegelde hardware. Valt bijvoorbeeld de storage uit op één van de hosts, dan kan de redundant omgeving verder draaien op de storage van de andere host. DIE storage mag dus NIET uitvallen! Want dan gaat het echt mis.

Dit rapport beschrijft een test die we hebben uitgevoerd op een combinatie tussen Stratus everRun en SIOS Protection Suite. Het doel van deze test is, te onderzoeken of deze combinatie de bovenstaande omstandigheden zou kunnen afvangen.

WBN Software Solutions B.V. Neem contact op