Proof of Concept? – Weet zeker dat het de juiste oplossing is.

Een Proof of Concept, PoC, kan op uw verzoek worden uitgevoerd.
Op basis van de analyse en inventarisatie zullen we samen met u een werkplan opstellen waarin de uitgangspunten, benodigdheden, en gewenste tests worden beschreven.

Deze werkwijze is geschikt voor u om te bepalen of de software- of hardwareoplossingen voor uw doel geschikt is, ook kan op deze manier eventueel maatwerk worden aangetoond.

Het werkplan wordt naderhand nog met u doorgenomen zodat er geen onduidelijkheden zijn voor alle partijen die hierin betrokken zijn, of dat er zaken vergeten zijn.

Het uitvoeren van de werkzaamheden hiervan kan onsite of via toegang op afstand. Nadien wordt er een rapportage opgesteld met daarin de resultaten.

proof of concept