NEC Express Cluster

NEC Express Cluster bewaakt uw servers, applicaties, services, databases, emailservers en virtualisatie platformen en kan automatisch een vooraf ingestelde actie uitvoeren om te reageren op situaties die uw productie in gevaar zouden kunnen brengen.

NEC Express Cluster kan uw appicatie bijvoorbeeld opnieuw opstarten, of een failover uitvoeren naar een ander systeem in het cluster, mocht het primaire systeem voor die applicatie onstabiel blijken.

Middels zeer uitgebreide en flexibele configuratieopties, kunt u de meest uiteenlopende acties en reacties definiëren en configureren in dit systeem. Het kan NEC niet specialistisch en maatwerkgericht genoeg zijn. Het programma lijkt overal op voorbereid.

Niet overbodig te vermelden: De zeer bekwame engineers van NEC kunnen u en ons helpen bij diepgaande, uitzonderlijk specialistische implementaties.

Veel gebruikte toepassingen van NEC Express Cluster zijn bijvoorbeeld:

  • Databases — Microsoft SQL Server, Oracle DB, IBM DB2, My SQL, Postgre SQL
  • Email servers — Microsoft Exchange, Sendmail
  • ERP — SAP, Microsoft NAV
  • Virtualisatie platformen — VMware Server/ESX, Microsoft Hyper-V, KVM
  • Operating systemen — Windows, Linux
  • Cloud platformen — Amazon Web Service (AWS), Microsoft Windows Azure

Redundante hard- en software systemen van NEC

De huidige NEC portfolio van redundant systemen kan worden opgedeeld in 2 categorieën:

  • NEC ftServer, als dubbel uitgevoerde hardware op hoogwaardige NEC systemen.
  • NEC Express Cluster, voor applicatiebeschikbaarheid, lokaal of over langere afstanden.