Service- en applicatiebeschikbaarheid leasenOperational of financial?

Home | Service- en applicatiebeschikbaarheid leasen

Operational of financial lease.

Operationele lease wordt ook wel huur genoemd of off-balance financiering.
Bij operationele lease wordt voor het gebruik van het bedrijfsmiddel betaald, niet voor het eigendom.
Gedurende de looptijd van de overeenkomst blijft de leasemaatschappij zowel economisch als juridisch eigenaar en draagt zij ook het (verouderings)risico. De “huurder” gebruikt het gebruiksmiddel slechts, waardoor deze fiscaal als huurder aangemerkt wordt en de investering niet op de balans hoeft te activeren (off-balance).
De aangeboden operationele lease biedt veel flexibiliteit.
Vanaf 12 maanden na aanvang van de lease bieden we onder bepaalde voorwaarden, procedures voor objectvervanging, tussentijdse afkoop of contractovername aan. Drie maanden voor de einddatum van de overeenkomst krijgt u de keuze om de objecten 12 maanden door te huren, te kopen tegen de dan geldende marktwaarde of te retourneren.

Tips & nieuws voortaan in je inbox?

Ontvang nieuws en tips over hoge beschikbaarheid voortaan rechtstreeks in je inbox.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan

Voordelen operationele lease:

  • Verbetert de cash-flow, liquiditeit en balansverhouding
  • Bij off-balance financiering blijft ruimte bij rekeningcourant krediet intact
  • Geen verrassingen dankzij vaste huurbedragen
  • Minimaliseert het risico van economische veroudering
  • Mogelijkheid van tussentijds upgraden of vervangen
  • Beperkt kosten voor het uitfaseren van oude apparatuur

Financiële lease heeft het karakter van een geldlening.
Bij deze leasevorm worden de investeringen geactiveerd op de balans en afgeschreven volgens de gebruikelijke termijnen.
Er kan geïnvesteerd worden zonder een beroep te doen op eigen middelen, waardoor de liquiditeitspositie gelijk blijft.
Financiële lease heeft dezelfde uitwerking op de balans als een contante betaling, waardoor een eventueel recht op investeringsaftrek blijft bestaan. Door de betaling te spreiden, wordt een eenmalige betaling ineens vermeden.
Bij financiële lease wordt aan het einde van de vaste leaseperiode de mogelijkheid geboden om de objecten te kopen tegen betaling van een koopsom van Euro 100,00 exclusief BTW.

Voordelen financiële lease:

  • Behoud van bestaande liquiditeit en kredietfaciliteit
  • Behoud van eventueel recht op investeringsaftrek
  • Gemakkelijk budgetteren dankzij vaste betalingen
  • Overname van de objecten na de looptijd tegen symbolisch bedrag
WBN Software Solutions B.V. Neem contact op